Általános szerződési feltételek


Általános tudnivalók:

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Red Hot Run Group Sportegyesület (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.prettylittlerun.com weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.redhotrun.hu weboldalon keresztül történik.

Szolgáltató adatai:

Név: Red Hot Run Group Sportegyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Sas u. 5.

Telefonszám: +36-30/390-5067

e-mail: redhotrun.post@gmail.com, redhotrun.group@gmail.com

Weboldal: www.prettylittlerun.com

Nyilvántartó szerv: Zalaegerszegi Törvényszék

Nyilvántartási szám: 20-02-0002933

 • Adószám: 18941012-1-20

A Felek közötti szerződés létrejötte 

 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A weboldalon történő szolgáltatás-nyújtást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

Az Egyesület által szervezett versenyekre, rendezvényekre történő nevezés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A nevezéssel/megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Panaszügyintézés helye, módja

Cím és postacím: 8900 Zalaegerszeg, Sas u. 5.

Telefon: +36-30/390-5067

E-mail: redhotrun.post@gmail.com

Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton

 • Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon: 8-12 óráig
 • Amennyiben a fenti módokon nem sikerül a panaszt rendezni, az Ügyfél a megfelelő fórumokhoz, hatóságokhoz fordulhat, melyek elérhetőségeiről a Panaszügyintézés pontban olvashat részletesebben.

Megrendelés – általános rendelkezések 

A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéshez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges.

 • A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • Az egyes futamok, versenyek, rendezvények, a hozzájuk kapcsolódó, választható ajándékok és ezen csomagok együttes ára minden esetben az adott esemény leírásánál található. Az árak bruttó árak, áfa már nem terheli őket (az Egyesület alanyi adómentes). A csomagok vételára nem tartalmazza a kiszállítási költségeket, azok külön kerülnek felszámításra. A mindenkori postaköltség díja a megrendelés összegzésekor látható. Személyes átvétel esetén természetesen ez a tétel nem kerül számlázásra.

Megrendelés menete: 

A weblap tetején látható menüpontok közül a „Versenyeink” ikonra kattintva jelennek meg az aktuális versenyek. A képek alatt látható a versenyek ára. Amennyiben nem egy konkrét ár, hanem tól-ig összeg látszik, az azt jelenti, hogy az adott eseménynél többféle csomagból lehet választani, melyek ára annak összetételétől függően a kép alatt megadott legkisebb és legnagyobb érték közé esik.

A képekre kattintva érhetőek el az események adatlapjai. A kiválasztott adatlapon lehet ajándékot/csomagot választani.

A versenyekhez kapcsolódó ajándékok (póló, érem, toll, szemüveg, stb.) külön nem vásárolhatók meg. A Szolgáltató webáruházat nem működtet, raktárkészlettel nem rendelkezik. A rendezvényekhez kapcsolódó ajándékokat a megrendelések/nevezések alapján rendeli meg.

Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség a „kosárba teszem” gombra kattintva. A kosár a weboldal jobb felső részén található, a „Kosár” linkre kattintva tekinthető meg, ahol a termék egyúttal módosítható és törölhető is. A „Kosár” ikonra kattintva a lenyíló részen kiválasztható a „Kosár” menüpont, az esetleges kuponkódot itt lehet beírni.

A kosár tartalmának véglegesítését követően a „Tovább a pénztárhoz” vagy „Pénztár” gombra kattintva érhető el az Ügyfél adatainak, és az egyes eseti szerződési feltételeknek a kitöltésére szolgáló adatlap. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, az Ügyfél telefonszámát, e-mail címét, továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani.

A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elolvasta és elfogadja. Ezt követően a ”rendelés feladása” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről a Szolgáltató 72 órán belül visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, megrendelt termékek adatai, stb.). A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Adatbeviteli hibák javítása 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt szolgáltatás és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.

Versenyek, rendezvények megvalósulása

A Szolgáltató versenyei lemondásának jogát a verseny napja előtt napig fenntartja, vis maior esetén a versenynapon is! (Korona vírus korlátozások adódhatnak 2020. február 29-től, amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy nem biztonságos a rajtcsomagok osztása, fokozottan veszélyes közeget teremthet, fertőzésveszély, a mindenkori verseny lemondás jogát fenntartja bármely futamára vonatkozóan 2020. február 29-től. Erről a Nevezőket a facebook felületen értesíti. Ebben az esetben a kész rajtcsomagokat, érmeket a Szolgáltató igénylés esetén kipostázza, amennyiben az Ügyfél elutalja előre a postázás díját.

 • A futam, versenykiírás változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja az időjárási viszonyok változása, illetve egyéb vis maior esetek miatt. Amennyiben a versenyt a Szolgáltató rajta kívülálló okból kényszerül lemondani,- más külső tényező, hatóság utasítására, (korona vírus korlátozások) – abban az esetben a Szolgáltató a nevezési díjat nem fizeti vissza, nem írható át más futamra. Ebben az esetben a futam a Szolgáltató által megadott más időpontban kerül megrendezésre, vagy lemondásra, melyet közzétesz az esemény oldalán a (lemondott) versenynap napjáig, és a rajtcsomag arra az időpontra, körre automatikusan át lesz vezetve, ha nem lemondott esemény (ugyanazon rajtcsomag). Ha az Ügyfélnek nem felel meg az időpont, illetve az esemény teljes egészében elmarad, akkor az Ügyfél kérheti a csomagját postai úton, ha fizeti a felmerülő költségeit.

A VIP vagy nyeremény futamok beváltásáról: kizárólag helyszíni futásra érvényes, hazaiban nem kérhető. Az Ügyfélnek minden esetben nevezni kell a weboldalon, amit a Szolgáltató visszaigazol. A rajtcsomag ebben az esetben kizárólag a helyszínen vehető át a verseny napján.

Fizetési és szállítási feltételek

Az Ügyfél a visszaigazoló e-mail mellékleteként a megrendelésről szóló díjbekérőt kap. A megrendelt szolgáltatás/csomag ellenértékének kifizetése a díjbekérő alapján utalással történik. Az utalást a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11749008-24904520 számú bankszámlájára (IBAN: HU32 1174 9008 2490 4520 0000 0000, SWIFT kód: OTPVHUHB) kell teljesíteni, közleményben a kapott kód megadásával.

Az ellenérték bankszámlára történő megérkezését követően, legkésőbb 3 napon belül a Szolgáltató e-mailben számlát küld az Ügyfélnek.

Helyszíni futás esetén a verseny napján vehetők át a megrendelt csomagok a helyszínen. Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg az eseményen, csomagját nem postázzuk, viszont akadályoztatás esetén megbízott a helyszínen átveheti.

Virtuális/hazai futamok esetén az adott esemény kiírt napja előtti 1-5 munkanapon belül kerül postázásra a csomag a korábban megadott címre.

Amennyiben a csomagot az Ügyfél nem veszi át, a Szolgáltató nem postázza újra.

A postázást a megadott díjakon kizárólag Magyarország területén vállalja a Szolgáltató.

 • Elállási/Felmondási jog
 • Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 • Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
 • Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Red Hot Run Group Sportegyesület, 8900 Zalaegerszeg, Sas u. 5. e-mailben: redhotrun.group@gmail.com. Ebből a célból felhasználhatja az 1. sz. mellékletben szereplő elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
 • Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 • Az elállás/felmondás joghatásai: ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

Az elállási jog határidejét követően nevezési díjat nem utalunk vissza. Amennyiben meggondolja magát az Ügyfél, átírjuk más – általa kiválasztott – futamra, de kizárólag a versenynap előtt 45 napig, mert ekkor már megrendeljük az érmeket, trikókat-pólókat méretre db-ra! Ha az Ügyfél tévedésből duplán utal, a díjat nem utaljuk vissza, számlát kiállítjuk és bármely futamra beváltható.

45 nap után a nevezés elveszett, nem írható át más futamra, csak értékesíthető az Ügyfél által az esemény oldalunkon (az átvett nevezésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget)

Jótállás 

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, sem egyéb jogszabály alapján jótállási kötelezettség nem terheli.

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

 • Szavatosság 
 • Kellékszavatosság 
 • Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék(ek) átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
 • Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 • Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
 • Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
 • Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a Szolgáltató részére, a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag tiszta terméke(ke)t vesz át, a nem tiszta terméke(ke)t visszaküldi az Ügyfélnek.
 • Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 • Kicserélés vagy elállás esetén az Ügyfél nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 • Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az Ügyfélnél felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg az Ügyfél részére. Ha a termék meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfél köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Ügyfél részére történő visszaküldésének költségét is) az Ügyfelet terhelik.
 • Az Ügyfélnek nyilatkoznia kell a kellékszavatosság igényértől. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A kellékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a Szolgáltató elérhetőségein írásban terjesztheti elő.
 • Termékszavatosság 
 • A facebookos, illetve a webes felületen megjelenített látványtervek mind képi formátumban megjelenített anyagok, ezek nem mindig 100 %-ban készíthetőek el pontosan a valóságban is, olyannak, ahogy  a Szolgáltató megálmodta. Természetesen a Szolgáltató törekszik arra, hogy majdnem teljesen ugyanolyan termékeket: pólót, érmet, bögrét, táskát, zsákot készíttetni, de ez a gyártóktól is függ.
 • A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) – választása szerint – kellékszavaossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
 • Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
 • A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
 • A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (Szolgáltató).
 • A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Termékszavatossági igény esetén az Ügyfélnek nyilatkozatot kell tennie arról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A termékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a Szolgáltató elérhetőségein írásban terjesztheti elő.

Szerzői jogok 

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Jogérvényesítési lehetősége - Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató adatainál megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Zala Megyei Békéltető Testület elérhetőségei

8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 24.

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Fax: 06 (92)/550-525

Telefon: 06 (92)/550-513

Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást. A felület használatáról bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 


sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt